Alle ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Heidi Nicolaisen

Forsker

    PhD, sosiologi, Universitetet i Oslo

Arbeidstid, herunder regulering, arbeidsorganisering, arbeidslivsrelasjoner, arbeid-familie, arbeids- og velferdspolitikk

+47 91649805
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2014:02
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:46
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2013:35
Mona Bråten og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:32
Dag Olberg og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:17
Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:49
Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2012:01
Heidi Nicolaisen
Fafo-notat 2012:08
Heidi Nicolaisen, Torgeir Nyen og Dag Olberg
Fafo-rapport 508
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg
Fafo-notat 2005:15
Heidi Nicolaisen og Håvard Lismoen
Fafo-rapport 459
Fafo-notat 2003:06
Heidi Nicolaisen, Nina Kristiansen Skalle, Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 400
Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Fafo-notat 2002:17
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg
Fafo-notat 2002:15

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Ragnhild Steen Jensen

Introduction

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Integrert eller marginalisert?
Innvandrede kvinner i norsk arbeidsliv.
A study of change in Irish, Norwegina and Swedish banking
En studie av endring i Irland, Norge og Sverige

Heidi Nicolaisen

Increasingly Equalized
A Study of Part-Time Work in 'Old' and 'New' Part-Time Work Regimes
A comparison of Irish, Norwegian and Swedish banking

Arrowsmith, J., Nicolaisen, H., Bechter, B. & Nonell, R.

The Management of Variable Pay in European Banking

Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik og Heidi Nicolaisen

Lønnssystemer med variable elementer

Heidi Nicolaisen og Ivar Andreas Åsland Lima

Arbeidsevnevurderingen: Reell Brukermedvirkning?

Grambo, A-C. & Nicolaisen, H.

Engangsstønad ved fødsel

Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen

Hva er problemet?

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

En fot innenfor

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner

Hanne C. Kavli and Heidi Nicolaisen

Marginalized or normalized?
Working time patterns among immigrant women in Norway

Heidi Nicolaisen

Increasingly equalized?
A study of part-time work in ‘old’ and ’new’ part-time work regimes
A cross country comparison
Convergence towards More Unsocial Hours Working?