Skip to main content

Thomas Åker-Furre

Administrasjonssjef
To english version

Åker-Furre har personalansvar for instituttets administrative medarbeidere og har overordnet ansvar for Fafos HR- og HMS-arbeid. Han skal også bistå i organisasjonsutvikling og øvrig strategisk arbeid ved instituttet.

Administrasjonssjefen inngår i Fafos ledelse og vil organisere den forskningsfaglige støtten, samt være en sentral rådgiver for daglig leder og den øvrige instituttledelsen. 

Han skal ha det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av administrative tjenester, samt jobbe med forbedrings og utviklingsprosesser innenfor det administrative området. 

Utdanning

Høgskolekandidat i Økonomi og Administrasjon, Handelshøgskolen BI

Bsc. Sports Management, Norges Idrettshøgskole