Current projects

Project manager


Project participant(s)

Anne Britt Djuve
Hanne Cecilie Kavli

Cooperating researchers

Anniken Hagelund


Commissioned by

The Research Council of Norway


Research area(s)

The multi-cultural society


Project period

 
June 2015

On the margins - Sickness absence and labour marked exclusion in high risk groups. The case of Immigrants (IMMSICK)

Publications

Djuve, Anne Britt, Anniken Hagelund og Hanne Kavli (2012): Innvandrede kvinner i kvalifisering. Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange. Kapittel 5 i Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten. Universitetsforlaget. 2012

81657