Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fattige tilreisende fra Romania i Oslo
En diskusjon rundt diskriminering og tilgang på offentlige rom

Guri Tyldum

Fafo-notat 2015:13

Nettutgave

Prosjekt: Tilreisende hjemløse og gatearbeidere fra Romania i Skandinavia

Forskere på Fafo: Guri Tyldum

Utgitt: 2015 Id-nr.: 10224