Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant kommunalt ansatte seniorer

Tove Midtsundstad

Fafo-notat 1999:04

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Utgitt: 1999 Id-nr.: 616