Fafo papers
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Kunnskap om og holdninger til pensjonsreformen
Resultater fra en surveyundersøkelse blant tre kohorter kommunalt ansatte

Tove Midtsundstad

Fafo-notat 2013:05

Nettutgave

Prosjekt: Pensjonsreformen og utfordringene på arbeidsmarkedet

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Utgitt: 2013 Id-nr.: 10171