Fafo papers

Rapportsøk-en

Lønnstakerinnflytelse og kollektiv kapitaldannelse

Ove Langeland

Fafo-notat 803

Utgitt: 1987 Id-nr.: 803