Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Frontlinjer 2006
Fafo-rapport 098
Dag Odnes, Andreas Hompland, Arne Pape og Terje Rød Larsen (red.)
Fafo-rapport 097
Dag Olberg
Erfaringer med bruk av arbeidsmarkedstiltak
Fafo-rapport 096
Hanne Bogen og Thore K. Karlsen
Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner
Fafo-rapport 095
Torunn Olsen
Utviklingstrekk i nærings- og nytelsesmiddelindustrien
Fafo-rapport 094
Arild H. Steen
Ledelse og demokrati i kooperative bedrifter
Fafo-rapport 093
Leif Moland
Velferdsstatens utfordringer - partienes svar
Fafo-rapport 092
Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red)
Arbeidsleie i bygg og anlegg
Fafo-rapport 091
Dag Stokland
Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting - Regjering
Fafo-rapport 090
Gudmund Hernes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 089
Thore K. Karlsen
Ønsker og behov for fysisk aktivitet
Fafo-rapport 088
Øivind Danielsen
Holdninger til velferd, byråkrati og private løsninger
Fafo-rapport 087
Hanne Bogen og Ove Langeland
Fafo-rapport 086
Pål Espen Søbye og Kristine Nergaard
Nye tider - nye strategier for bedriftsidretten?
Fafo-rapport 085
Ole Fredrik Ugland og Jon Erik Dølvik
Pensjoner i arbeidsmarkedet
Fafo-rapport 084
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen
Beskrivelse og diskusjon av utviklingstrekk i velferdsstaten
Fafo-rapport 083
Jon M. Hippe
En oppslagsbok om endringer innenfor helse- og sosialpolitikken
Fafo-rapport 082
Jon M. Hippe
Tre rapporter om utfordringer for fagbevegelsen
Fafo-rapport 081
Arvid Fennefoss
Fritid, idrett og organisering
Fafo-rapport 080
Jon Erik Dølvik, Øivind Danielsen og Gudmund Hernes
Samarbeidsorientert bedriftsutvikling i et strategisk perspektiv
Fafo-rapport 079
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen
<<  48 49 50 51 52 [5354 55 56  >>