Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Om privatisering og grensene for offentlig ansvar
Fafo-rapport 078
Hanne Bogen og Ove Langeland (red)
En forvaltningsrettslig og arbeidsrettslig belysning
Fafo-rapport 077
Inger Johanne Sand og Tone Haraldsen
Vedlegg til rapport nr. 074
Fafo-rapport 075
Jens B. Grøgaard
En undersøkelse av ledighet blant vernepliktige soldater ved dimisjon
Fafo-rapport 074
Hanne Bogen og Jens B. Grøgaard
Om massemedia og helsepolitikk
Fafo-rapport 073
Martin Eide og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 071
Ole Jan Hauge og Jon Arve Nervik
Fafo-rapport 069
Hanne Bogen
En undersøkelse om banktjenester og elektronisk selvbetjening
Fafo-rapport 066
Dag Olberg
En undersøkelse av de private innslag i helse- og sosialpolitikken
Fafo-rapport 065
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen
Om telematikkens kår i Norge
Fafo-rapport 063
David Hansen
En undersøkelse om grunnskolelærernes arbeidstid
Fafo-rapport 062
Halvor Fauske
Virkninger av ensidig norsk boikott
Fafo-rapport 061
Inger-Lise Eilertsen og Carl-Erik Schulz
Fafo-rapport 060
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen
Fiskerinæringens markedsmuligheter, styringsproblemer og innovasjonsevne
Fafo-rapport 059
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen
Eksport av gammelt ledig utstyr til bistandsprosjekt
Fafo-rapport 058
Lars Sørgard m.fl.
Omstilling og levekår
Fafo-rapport 055
Svein Ole Borgen og Jens B. Grøgaard
Fafo-rapport 054
Petter Holm
En konferanserapport
Fafo-rapport 053
Thorbjørn Overholdt (red)
<<  49 50 51 52 53 [5455 56  >>