Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Det gamle landet og havet
Rekrutteringsbehov i maritim næring fram mot 2020

Fafo-rapport 2013:28
ISBN 978-82-324-0021-8 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0022-5 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2013 78 s kr 228,- Ordrenr: 20318

Nettutgave

(pdf 3,03 MB)

228,00 kr

228,00 kr

Ordrenummer:

20318