Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Dypdykk i deltidskulturen i fire Sørlandskommuner

Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2019:06

Last ned nettutgaven | English summary

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Leif E.Moland

In this report, consequences of “part-time culture” in different sectors such as health and care, kindergarten, technical and primary and secondary school in four municipalities (Flekkefjord, Hægebostad, Sirdal, and Kvinesdal) are studied. The data is based on qualitative interviews with employees, leaders, union representatives, users as well as surveys to employees, leaders, union representatives and politicians. Prior studies, mainly conducted in the health and care sector, have found that a high level of part-time employees may lead to reduced quality of service as well as operational inefficiency. This study principally confirms these findings across sectors. Most part-time employees are part-time employees because they want more leisure time and family time.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 20703