Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Et bedre NAV for brukerne
Modell for brukermedvirkning i NAV

Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland

Fafo-rapport 2015:33

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20438

202,00 kr