logo fafo 194x64
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
Andre statusrapport

Ordrenummer:

20693

Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen

Fafo-rapport 2018:44
ISBN 978-82-324-0484-1
ISSN 2387-6859

2018

English summary

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B