Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fra sjø til land
Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020

Kaja Reegård og Jon Rogstad

Fafo-rapport 2012:22

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kaja Reegård, Jon Rogstad

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20249

202,00 kr