Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fra sjø til land
Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020

Fafo-rapport 2012:22
ISBN 978-82-7422-883-2 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-884-9 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2012, 52 s kr. 202,- Ordrenr: 20249

Nettutgave

(pdf 534kb)

202,00 kr

202,00 kr

Ordrenummer:

20249