Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fraværet er redusert, men…
Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring

Fafo-rapport 2017:33
ISBN 978-82-324-0404-9 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0405-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 94 s, kr 244,- Ordrenr 20641

(pdf 1343 kB)

244,00 kr
244,00 kr

Ordrenummer:

20641