logo fafo 194x64
Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i offentlig og privat barnevern

Ordrenummer:

20702

Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes

Fafo-rapport 2019:05
ISBN 978-82-324-0496-4
ISSN 2387-6859

2019

(pdf 2448 kB)

English summary

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B