Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Mot en videre horisont
Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Fafo-rapport 2012:42
ISBN 978-82-7422-923-5 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-924-2 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2012, 42 s kr. 192,- Ordrenr: 20269

Nettutgave

(pdf 600kb)

192,00 kr

192,00 kr

Ordrenummer:

20269