Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Når velferd er til salgs
Ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester

Fafo-rapport 2019:11
ISBN 978-82-324-0503-9 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0504-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2019, 216 s, kr 366,- Ordrenr 20708

(pdf 2010 kB)

English summary
366,00 kr

366,00 kr

Ordrenummer:

20708