logo fafo 194x64
Når velferd er til salgs
Ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester

Ordrenummer:

20708

Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene

Fafo-rapport 2019:11
ISBN 978-82-324-0503-9 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0504-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2019, 216 s, kr 366,- Ordrenr 20708

(pdf 2010 kB)

English summary

366,00 kr

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B