Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

NAV i fengsel
En følgeevaluering av innsattes tilgang til NAV-tjenester

Fafo-rapport 2017:37
ISBN 978-82-324-0412-4
ISSN 2387-6859

2017

(750 kB)

English summary

Ordrenummer:

20645