Fafo reports

Rapportsøk-en

Økt yrkesdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne
Kartlegging av måloppnåelse

Magne Bråthen og Jørgen Svalund

Fafo-rapport 2015:57

Nettutgave

Forskere på Fafo: Magne Bråthen, Jørgen Svalund

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20562

242,00 kr