Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Passe inn og passe til
Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere

Fafo-rapport 2015:44
ISBN 978-82-324-0245-8 (papirutgave) ISBN 978-82-324-0246-5 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2015, 74 s, kr 224,- Ordrenr 20449

(pd 1,2 MB)

224,00 kr

224,00 kr

Ordrenummer:

20449