Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Rettmessig forskjellsbehandling?
Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Fafo-rapport 2016:23

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jon Rogstad, Erika Braanen Sterri

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20585

260,00 kr