Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Rettmessig forskjellsbehandling?
Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser

Fafo-rapport 2016:23
ISBN 978-82-324-0307-3 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0308-0 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 110 s, kr 260,- Ordrenr: 20585

260,00 kr

260,00 kr

Ordrenummer:

20585