Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Stemmer de ikke?
Politisk deltakelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Fafo-rapport 2012:26
ISBN 978-82-7422-891-7 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-892-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2012, 99 s kr. 249,- Ordrenr: 20253

Nettutgave

(pdf 857kb)

249,00 kr

249,00 kr

Ordrenummer:

20253