Ulikt arbeid – ulike behov
Seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv

Fafo-rapport 2011:10
ISBN 978-82-7422-798-9 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-799-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2011, 168 s kr. 268,- Ordrenr: 20201

Nettutgave

(pdf 1022kb)

268,00 kr