Publications
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
Andre statusrapport

Fafo-rapport 2018:44
ISBN 978-82-324-0484-1
ISSN 2387-6859

2018

English summary

Ordrenummer:

20693