logo fafo 194x64
Fagarbeidernes bidrag til innovasjon

03. mai 2018

Hva finnes av kunnskap om fagarbeideres og fag- og yrkesopplæringenes betydning for innovasjon i bedriftene? Denne rapporten ser også på fagarbeidernes bidrag til en forbedring av prosesser og produkter. Den er skrevet av Johan Røed Steen og Johannes Oldervoll (Fafo), Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes (Samfunnsøkonomisk analyse), på oppdrag fra NHO.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi