logo fafo 194x64
  • Om Fafo
  • Nyheter
  • «Høyrevridde kinesere» – Forskning.no om velferdsholdninger
«Høyrevridde kinesere» – Forskning.no om velferdsholdninger

25. september 2018

Fafo har bidratt til å kartlegge kinesiske borgeres holdninger til offentlige velferdstilbud. Funnene ble presentert på en konferanse 14. september. I en fersk Forskning.no-artikkel intervjues blant andre Fafo-forsker Kristin Dalen om utviklingen i holdninger fra 2004 til 2014.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B