logo fafo 194x64
Varslingsartikkel i Magma

14. mai 2018

Sissel C. Trygstad (bildet), Anne Mette Ødegård og Elin Svarstad har skrevet en artikkel i Magma om betydningen av varslingsrutiner på arbeidsplassen. For å trygge arbeidstakere som varsler, ble det i 2017 obligatorisk for alle virksomheter med fem eller flere ansatte å ha varslingsrutiner. 

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi