Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om tilreisende fattige fra Romania

  • Nyhet_Migrasjon, integrasjon og kompetanse |
  • 16. juni 2015
To english version

Er tiggerne på Oslos gater egentlig fattige? Havner pengene de samler inn i lommene på bakmenn? Er tigging et skalkeskjul for kriminalitet? Denne rapporten ser blant annet på hvordan norske, svenske og danske myndighete behandler tilreisende fra Romania. Prosjektet er finansiert av det danske Rockwoolfondet.
Se opptak fra lanseringsseminaret

Rapporten "When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals", er skrevet av Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum og Huafeng Zhang.

I rapporten belyses konsekvensene av ulik politikk, både når det gjelder hvilke grupper som drar hvor, og hvilke overlevelsesstrategier migrantene velger. Slik kunnskap kan danne grunnlag for debatten om politiske responser på grenseoverskridende fattigdomsproblematikk.
  • Publisert: 16. juni 2015