Skip to main content
Fafo-stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold

Fafos stipendordning har som formål å motivere studenter til å skrive masteroppgaver innen temaet kollektive partsforhold. Vi deler ut 1–3 stipender per år til studenter som skriver oppgave innen relevante tema.

Stipendene er på 30 000 kroner for lange oppgaver (60 studiepoeng) og 20 000 kroner for korte oppgaver (30 studiepoeng).

Stipendet utbetales når oppgaven er innlevert og godkjent.

Fagfelt og tema

Ordningen er aktuell for studenter innen fagfelt som samfunnsfag, historie og jus.

Aktuelle tema kan være:

  • Lønnsforhandlinger og lønnsdannelse
  • Organisasjonsgrader og arbeidslivets organisasjoner
  • Arbeidsinnvandringenes betydning for partsforhold og lønnsdannelse
  • Medbestemmelse og bedriftsdemokrati
  • Tema innen den kollektive arbeidsretten
  • Arbeidskonflikter

Praktiske opplysninger

Søknader behandles fortløpende. Ordningen er avgrenset til oppgaver som startes opp i løpet av det året søknaden innvilges. Masteroppgaver som er godkjent eller levert inn for vurdering, faller utenfor ordningen.

Søknader skal inneholde en beskrivelse av temaet for oppgaven på maksimum fem sider, navn på veiledere og en kortfattet CV med relevante karakterutskrifter.

Dersom vi ønsker en uttalelse fra veileder, vil vi ta kontakt med studenten og be om dette.

På Fafo vil en komite bestående av Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Sissel Trygstad vurdere og ta stilling til søknadene. 

Studenter som får stipend forplikter seg til å utarbeide et kort sammendrag av oppgaven for omtale på Fafos hjemmeside, bidra til at oppgaven gjøres tilgjengelig på Fafos hjemmesider i form av en lenke eller pdf-fil, samt å holde en presentasjon av funn for forskere på Fafo når oppgaven er ferdigstilt.

Studenter med stipend kan få lesesalsplass på Fafo såfremt det finnes ledige plasser.

Søknader sendes til Kristin Alsos, , og merkes «stipend» i tittelfeltet.

Se også: Fafos studentprogram