Ledige stillinger

Jobbe på Fafo

Vil du jobbe hos Fafo? Her finner du våre til enhver tid utlyste ledige stillinger.

Forsker og forskningsassistent innen fagområdet velferdsforskning

Du vil være tilknyttet forskningsgruppa for velferdsforskning og levekår. Gruppa jobber med temaer knyttet til innretningen av velferdssystemet, trygd, arbeids-inkludering, helse, levekår, tjenesteorganisering, bruk av heltid/deltid, sykefravær og seniorpolitikk. Forskningsgruppa består for tiden består av 13 forskere. Vi har stor pågang av prosjekter og trenger flere kloke hoder. Les mer og send søknad.

Frist: 30. august.


Administrasjonssjef

Vi søker en erfaren leder som vil være med å videreutvikle instituttet generelt og instituttets administrasjon spesielt. Administrasjonssjefen inngår i Fafos ledelse, og vil organisere den forskningsfaglige støtten. Du vil få ansvar for et team bestående av seks ansatte, samt være en sentral rådgiver for daglig leder og den øvrige instituttledelsen. Les mer og søk på stillingen.

Frist: 25. mai.


Erfarne forskere – åpen søknad

Er du forsker med doktorgrad og/eller tilsvarende dokumentert erfaring fra oppdragsforskning innen Fafos forskningsområder og har lyst til å bidra til å videreutvikle Fafo, er du velkommen til å sende en åpen jobbsøknad til Fafo.

Fafo legger stor vekt på anvendt forskning og evne til samarbeid. Skriftlig og muntlig formuleringsevne er av stor viktighet.

Send en e-post med en kort presentasjon med CV til  og vi vil ta kontakt.


Fafos studentprogram

Fafo tar nå imot søknader fra masterstudenter til vårt studentprogram for 2022–23.

For å få plass på Fafo, må masteroppgaven din være tematisk relevant for et av våre sentrale forskningstema. Nedenfor finner du linker til forskningsprosjekter og temaer som er aktuelle akkurat nå.

Fafo-tilknytningen bør være i det andre året av masteren din. Les mer


Fafo-stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold

Fafo-stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold
Fafos stipendordning har som formål å motivere studenter til å skrive masteroppgaver innen temaet kollektive partsforhold. Vi deler ut 1-3 stipender per år til studenter som skriver oppgave innen relevante tema.

Stipendene er på kr 30 000 for lange oppgaver (60 studiepoeng) og kr 20 000 for korte oppgaver (30 studiepoeng). Stipendet utbetales når oppgaven er innlevert og godkjent. Les mer.

Skriv ut: