Skip to main content
Kontakt oss

Adresser og sentralbord

eksterior host L

Besøksadresse

Postadresse

Borggata 2B Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
Grønland Postboks 2947, Tøyen
0650 Oslo 0608 Oslo

Sentralbord: Tlf: 22 08 86 00
Generelle henvendelser:


Presse

Se Fafos presserom for siste pressemeldinger, mediebank, pressekontakter m.m.

Sosiale medier

facebook iconFacebook

twitter iconTwitter

youtube icon2Youtube

linkedin icon logo vectorLinkedIn

Publikasjoner

Gå til våre publikasjonssider for å søke deg frem til Fafo-rapporter, forskernes vitenskaplige artikler eller andre publikasjoner

Arrangementer

våre arrangementssider finner du kommende og tidligere arrangementer.
Du finner også opptak av våre arrangementer under menyvalget «Fafo-tv»

Besøke Fafo?

Gå til våre sider for besøkende. Der finner du informasjon om kollektivtransport, parkering, kart og så videre.

Bank og betalingsinformasjon

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning: Bankkonto: 9001.08.33573

IBAN = NO73 90010833573
BIC SWIFT kode = LABANOKK

Bankkontoens navn: Fafo AVF as
Bankens navn: Sparebank 1, Hammersborggt 1, OSLO

Organisasjonsnummer

Forskningsstiftelsen Fafo:: 969 990 695

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning:Org.nr: 986 343 113