logo fafo 194x64

Fafo-rapporter

Lang vei mot heltidskultur

Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune
Fafo-rapport 2019:08
Leif E. Moland og Per Schanche

The living conditions of Syrian refugees in Jordan

Results from the 2017-2018 survey of Syrian refugees inside and outside camps
Fafo-report 2019:04
Åge A. Tiltnes, Huafeng Zhang and Jon Pedersen

Kunnskap om pensjon

Resultater fra tre surveyundersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor
Fafo-rapport 2019:02
Ståle Østhus

Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll

Fafo-rapport 2019:01
Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset

Brudd på reglene om adgangen til midlertidig ansettelse og innleie

Delrapport
Fafo-rapport 2018:47
Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund

Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne

En kartlegging av et utvalg NAV-prosjekter
Fafo-rapport 2018:46
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Andre statusrapport
Fafo-rapport 2018:44
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen

Om å bli eldre med hiv

Fafo-rapport 2018:43
Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen

Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport

Fafo-rapport 2018:42
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder

I fraværsgrensens dødvinkel

Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2
Fafo-rapport 2018:41
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad

Digitale skillelinjer

Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018
Fafo-rapport 2018:36
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg

En mulighet for kvalifisering

Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet
Fafo-rapport 2018:35
Ragna Lillevik og Guri Tyldum

Seniorer i industrien – arbeidslivets slitere

Fafo-rapport 2018:34
Tove Midtsundstad

Seniorkompetanse i Arbeidstilsynet

Fafo-rapport 2018:33
Anne Inga Hilsen
[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B