logo fafo 194x64

Fafo-rapporter

En ny vei mot heltidskultur

Fafo-rapport 2019:15
Leif E. Moland og Ketil Bråthen

Varsling i norsk arbeidsliv 2018

Fafo-rapport 2019:14
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

NNNs organisasjon – sett fra lokalleddene

Fafo-rapport 2019:12
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad

Når velferd er til salgs

Ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester
Fafo-rapport 2019:11
Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene

Maritim kompetanse i en digital framtid

Fafo-rapport 2019:09
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad

Lang vei mot heltidskultur

Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune
Fafo-rapport 2019:08
Leif E. Moland og Per Schanche

Fra festtaler til realitet

Bruken av kompetansebestemmelsene i tariffavtalene i privat sektor
Fafo-rapport 2019:07
Niri Talberg

Dypdykk i deltidskulturen i fire Sørlandskommuner

Fafo-rapport 2019:06
Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i offentlig og privat barnevern

Fafo-rapport 2019:05
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes

The living conditions of Syrian refugees in Jordan

Results from the 2017-2018 survey of Syrian refugees inside and outside camps
Fafo-report 2019:04
Åge A. Tiltnes, Huafeng Zhang and Jon Pedersen

Kunnskap om pensjon

Resultater fra tre surveyundersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor
Fafo-rapport 2019:02
Ståle Østhus

Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll

Fafo-rapport 2019:01
Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset

Brudd på reglene om adgangen til midlertidig ansettelse og innleie

Delrapport
Fafo-rapport 2018:47
Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund

Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne

En kartlegging av et utvalg NAV-prosjekter
Fafo-rapport 2018:46
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Andre statusrapport
Fafo-rapport 2018:44
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen

Om å bli eldre med hiv

Fafo-rapport 2018:43
Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen

Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport

Fafo-rapport 2018:42
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder

I fraværsgrensens dødvinkel

Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2
Fafo-rapport 2018:41
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B