Nyheter
Fafo-frokost 7- mai om datarevolusjonen og bærekraftig utvikling
Ny teknologi og bedre analyseverktøy styrker forståelsen av utvikling og evnen til å måle framskritt. Datarevolusjonen åpner også for større muligheter til å ansvarliggjøre politiske ledere. Dette er tema for et frokostseminar som Fafo arrangerer i samarbeid med UNDP, torsdag 7. mai fra 08.30. Frokosten holdes i Cafeteatret, Hollendergata 8 på Grønland i Oslo.  Seminaret og diskusjonen holdes på engelsk.

30. april 2015