Nyheter
Forhold på skolene nært assosiert med tomme pulter
«Skolevegrere» er ofte barn med diagnoser knyttet til psyke og/eller nevroutvikling, som skolene ikke har evnet gi den tilretteleggingen og den tryggheten de har rett på. Dette viser en ny artikkel hvor Anne Kielland er medforfatter. Artikkelen sammenlikner barn med disse to formene for diagnoser med barn med andre diagnoser og udiagnostiserte – alt fordelt på fem ulike skolerelaterte forhold.

23. februar 2022