Nyheter
4 av 10 bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen forstår norsk dårlig

12. februar 2021

– Jeg vil si at språk på arbeidsplassen er undervurdert. Det gjelder på tvers av bransjer. Språk har en selvstendig betydning av organisering av arbeidet, arbeidsmiljøet og produksjon og sikkerhet, forteller Anne Mette Ødegård i en artikkel basert på en nylig Fafo-rapport.