Nyheter
Et sidespor: den demokratiske bedriftsforsamling

06. november 2015

Bedriftsforsamling og ansattes rett til å kreve styremedlemmer var viktige reformer i arbeidslivet. Drøyt 40 år etter innføringen er det bare et fåtall bedriftsforsamlinger igjen, mens retten til styrerepresentasjon er blitt en naturlig del av norsk selskapsstyring. Rapporten ser på bedriftsforsamlingen i lys av idealer om bedriftsdemokrati, og er skrevet av Inger Marie Hagen.