Nyheter
Er lønnsnemnd et onde?

10. juni 2021

«Regjeringen har i år grepet inn med tvungen lønnsnemnd i Unios streiker i kommunesektoren og i Oslo kommune. For dem som har deltatt i streiken oppleves et slikt inngrep som et hardt slag. Også enkelte politikere er imot inngrepet», skriver Åsmund Arup Seip i en kronikk på Sykepleien.no.

Også Kristine Nergaard kommenterer utviklingen i en rekke medier.