Nyheter
Kniver om pris med vaske-kvalitet i potten

29. november 2019

NRK omtaler problemene med dårlig renhold ved et pasienthotell i Tromsø. Blant annet med bakgrunn i en 2018-rapport om outsourcing av renhold i Forsvaret, forteller Sissel C. Trygstad at renholdsfirma mener offentlige virksomheter kjører mer hardt på pris enn private. Dette rammer fort kvaliteten: – I renholdsbransjen er det jo selve arbeidskraften som driver kostnadene. Det vi ser ut fra vår forskning er at når renholdet outsources, skal som regel renholderne utføre den samme jobben på kortere tid, påpeker hun til NRK.