Nyheter
«Kollektivt trykk» øker fagorganisering blant unge nyansatte
I en ny artikkel finner Kristine Nergaard og Elin Svarstad at økt nivå på organisasjonsgraden i virksomheten gir økt sannsynlighet for at nyansatte fagorganiserer seg. Artikkelen underbygger dermed hypotesen om at valget om å fagorganisere seg avhenger av tradisjonen på arbeidsplassen.

24. september 2021