Nyheter
Mangler data om hvordan opplæringstilbud til nyankomne elever virker

16. oktober 2020

For å undersøke effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever, må mer og bedre data registreres, viser ny rapport fra NIFU og Fafo