Nyheter
Ny rapport om godkjenningsordningen for utenlandske fag- og svennebrev

04. mai 2021

Godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring ble etablert i 2016, og forvaltes av NOKUT. Denne rapporten ser på virkninger og erfaringer etter fire års drift. Forskerne konkluderer med at ordningen i mange tilfeller kan virke positivt på arbeidsvilkår og jobbmuligheter for den enkelte arbeidstaker og for bedriftene som trenger dokumentasjon. Relativt få søknader og godkjenninger tilsier likevel en begrenset effekt på useriøsitet og arbeidslivskriminalitet.