Nyheter
PhD-stipendiat ved Fafo

15. juni 2020

Vi har ledig stilling som PhD-stipendiat knyttet til forskningsprosjektet Shipping off labour: Changing staffing strategies in globalised workplaces (ShipGlobal), finansiert av Norges forskningsråds VAM-program. Prosjektet ledes av Institutt for samfunnsforskning, i nært samarbeid med Fafo.

ShipGlobal-prosjektet skal gjennomføre en komparativ studie av endringer i produksjons- og arbeidskraftstrategier i europeisk skipsbygging, basert på case-studier i fem land. Sentrale problemstillinger er hvordan EUs østutvidelse og teknologiske endringer har påvirket lokalisering, arbeidsdeling og strømmene av arbeidskraft og investeringer mellom ulike regioner og ledd i produksjonskjedene. Og hvordan endringer i EUs arbeidslivsregler, forskjeller i arbeidslivsregimer og sosial dialog virket inn på denne utviklingen. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskere fra de respektive landene, og har en referansegruppe med representanter for partene i europeisk skipsbygging.