Skip to main content

Nyhet

Nye tall for det kollektive arbeidslivet

Organisasjonsgrader på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter er sentrale faktorer i det kollektive arbeidslivet. Dette notatet presenterer tall for nivå og utvikling på alt dette per 2017/2018.

  • Publisert: 02. mars 2020