Nyheter
Nytt notat om sykehus drevet av ideelle organisasjoner
Hvordan skiller ideelle sykehus seg fra offentlige og kommersielle? Dette Fafo-notatet tar for seg hva eksisterende forskning kan bidra med for å svare på spørsmålet. En sammenligning krever enighet om hvem de ideelle aktørene er, og statistikk for de tre typene av sykehus. Disse forutsetningene er ikke tilstrekkelig oppfylt, ifølge notatet.

23. juni 2015