Fafo-notater

Rapportsøk

Offentlig og privat tjenesteproduksjon
Om sykehus drevet av ideelle organisasjoner

Hanne Bogen og Hedda Flatø

Fafo-notat 2015:06

Nettutgave

Forskningstema: Global helse, Tjenester og tjenesteutvikling

Forskere på Fafo: Hedda Flatø

I dette notatet tar vi for oss ideelle aktører i helsesektoren, med vekt på sykehus.
Vi ønsker å undersøke hva eksisterende forskning kan bidra med når det gjelder å forstå hvordan – og om – ideelle sykehus skiller seg fra offentlige og kommersielle aktører. For å gjøre en slik sammenligning er det avgjørende å ha en samstemt definisjon av hvem de ideelle aktørene er, og å ha statistikk for alle de tre kategoriene av sykehus. Vi finner at disse forutsetningene ikke er tilstrekkelig oppfylt i dag, og vi belyser en del av dilemmaene i foreliggende statistikk.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 10217