Nyheter
Ti år med introduksjonsprogrammet
Det er i løpet av årene gjennomført en rekke studier av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger, som nylig rundet nylig ti år. Her oppsummeres og diskuteres det vi har av kunnskap så langt. Det dreier seg om implementering av programmet, resultater, brukererfaringer og etikk. Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli har skrevet rapporten.

28. april 2015