Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet
Fafo Østforum seminar
Mandag 12. februar 2018

Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

På programmet

Kamilla Kraft

Foto: UiO/Nadia Frantsen

Stine Skaufel Kilskar

Forsker

Leszek Lesiak

Polsk bygningsarbeider

Aleksandra Fajfer Eriksen

Styreleder
Forsker I
Fafo
Seniorforsker
Fafo

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Føler arbeidsinnvandrerne seg integrert på arbeidsplassene og i det norske samfunnet? At man ikke kan språket godt nok, og ofte har en løsere tilknytning til arbeidslivet, fører til lavere status på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig. Hvordan håndterer den enkelte arbeidsinvandrer dette? Og hva kan bedriftslederne gjøre?

To ferske doktoravhandlinger om språk og tilhørighet samt en SINTEF-rapport om flerkulturelle byggeplasser var utgangspunktet for dette seminaret. Kamilla Kraft presenterte sin avhandling om språk på byggeplassene. Linda Marie Dyrlid fortalte om polske migranters opplevelser i Norge. Stine Skaufel Kilskar presenterte rapporten om flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen. Jon Horgen Friberg fra Fafo kommenterte.

Program

Velkommen, ved Anne Mette Ødegård, Fafo

Innlegg

Språk på byggeplassene, ved Kamilla Kraft, UiO. Lysark (pdf)

Polske migranters opplevelser og erfaringer i Norge, ved Linda Marie Dyrlid, NTNU. Lysark (pdf)

Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen, ved Stine Skaufel Kilskar, SINTEF. Lysark (pdf)

Kommentar ved Jon Horgen Friberg, Fafo

Samtale med Leszek Lesiak, polsk bygningsarbeider og Aleksandra Fajfer Eriksen, Omega Accounting AS & Polish Connection

Spørsmål fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

 

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer, - dette er arrangement nr 72. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev? - meld deg på her.

Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

 

Forskningstema