Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Den perfekte utenlandske arbeider – i fisk og hotell
Fafo Østforum seminar
Torsdag 12. april 2018, kl. 14.00–16.00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Den perfekte utenlandske arbeider – i fisk og hotell

På programmet

Arnfinn H. Midtbøen

Forsker II

Elin Ørjasæter

Førstelektor
Forsker
Fafo
Forsker I
Fafo
Seniorforsker
Fafo

Last ned presentasjonene på seminarets nettside.

Fiskeindustrien og hotell er to bransjer med stor andel arbeidsinnvandrere, og mange av dem er kvinner. Flertallet har manuelt arbeid og lav lønn. Hva er de største utfordringene med at det utvikler seg slike innvandrertunge "nisjer" i arbeidslivet? Vi presenterte en studie om hvordan arbeidsgivere vurderer ulike arbeidstakergrupper i disse bransjene.

Innvandrere utgjør 40 prosent av arbeidskraften i hotell og mer enn 50 prosent i fiskeindustrien. Arbeidsledelsen består imidlertid for det meste av nordmenn. En viktig begrunnelse for å rekruttere utenlandsk arbeidskraft er at ingen andre vil ta disse jobbene. Polske og litauiske arbeidstakere ses på som hardtarbeidende og gjør som de får beskjed om, uten å klage. Østeuropeerne tar i stadig større grad over jobber som andre innvandrergrupper hadde tidligere.

Program

Velkommen, ved Anne Mette Ødegård, Fafo

Innlegg ved

Rolf K. Andersen, Fafo. Lysark (pdf)

Jon Horgen Friberg, Fafo og Arnfinn H. Midtbøen, Institutt for samfunnsforskning (ISF). Lysark (pdf)

Kommentarer og samtale mellom forskerne og Elin Ørjasæter, Høyskolen Kristiania og Westerdals

Spørsmål fra salen

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

villfisk industri hotellrenhold

 

 

 

 

 

Relevant publikasjon

2018 journal of ethnic and migration studiesFriberg og Midtbøen har forfattet artikkelen Ethnicity as skill: immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets som ble utgitt i Journal of Ethnic and Migration Studies i november 2017.

 

 

 

 

Fafo Østforum

er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer, - dette er arrangement nr 73. Ønsker du vårt ukentlige nyhetsbrev? - meld deg på her.

Østforum har i dag 25 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer på nettsidene til Fafo Østforum

 

Forskningstema