Tidligere arrangementer

Nysgjerrig på våre framtidige arrangementer?
Motta invitasjoner på e-post.

Midlertidig jobb – springbrett inn i arbeidsmarkedet?
Konferanse
Onsdag 11. april 2018, kl. 09.00-15.00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Midlertidig jobb – springbrett inn i arbeidsmarkedet?

På programmet

Jouko Nätti

Professor, School of Social Sciences and Humanities,

Trine Pernille Larsen

Lektor

Tomas Berglund

Professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Forskningsleder
Fafo
Forskningskoordinator
Fafo
Forsker
Fafo
Forsker
Fafo
Seniorforsker
Fafo

Hvordan påvirker midlertidige, fleksible ansettelser folks jobbkarrierer og muligheter til å finne stabilt arbeid? På denne konferansen presenteres resultater fra et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, et strategisk instituttprogram om fleksible tilknytningsformer finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet, og ny forskning fra våre nordiske naboland.

I prosjektet «Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?» har Fafo og forskere fra Göteborgs universitet sammenlignet utviklingen i Norge og Sverige. Til konferansen inviterte vi i tillegg ledende forskere på feltet fra Danmark og Finland.

Her hjemme har den politiske debatten dreid seg om midlertidige ansettelser er et springbrett inn i stabile, faste jobber eller en blindgate som låser folk inne i en runddans av korttidsjobber. Hva slags effekt har egentlig oppmykningen av reglene om midlertidige ansettelser hatt? Andre spørsmål som reises er:

 • Hvorfor velger arbeidsgivere å ansette folk på midlertidige og andre fleksible kontrakter?
 • Hvordan påvirkes deres valg av reglene for stillingsvern og ulike bransjeforhold?
 • Er det lettere for midlertidig ansatte enn for arbeidsledige å få varig arbeid?
 • Hva er utbredelsen av ulike former for fleksible tilknytninger i ulike deler av arbeidslivet?
 • Digitalisering og robotisering – adjø til faste ansettelser og den nordiske modellen?

Program

08.30 Registrering og kaffe/te, frukt

09.00-10.35 Fleksible og midlertidige ansettelser i norsk og nordisk arbeidsliv

 • Kristin Alsos, Fafo: Velkommen

 • Jouko Nätti, University of Tampere: Flexible, atypical and temporary employment in Finland and the Nordic countries Last ned lysark

 • Trine Pernille Larsen, FAOS / Københavns universitet: Atypisk arbeid og prekære tilknytningsformer i dansk arbeidsliv Last ned lysark

 • Tomas Berglund, Göteborgs universitet: Utviklingstrekk i svensk arbeidsliv: Midlertidige ansettelser – en driver for dualisering og polarisering? Last ned lysark

10.35 Kaffepause 

10.55-11.45 Arbeidsgiveres bruk av midlertidige, fleksible ansettelser – hvorfor og hvordan?

 • Jørgen Svalund, Fafo: Arbeidsgiveres bruk av fleksible ansettelser i fem arbeidsintensive bransjer i Sverige og Norge – likheter og forskjeller Last ned lysark

 • Kristine Nergaard, Fafo: Tilknytningsformer og arbeidskraftstrategier i norske virksomheter

11.45 Lunsj

12.30-13.40 Midlertidige ansettelser – springbrett eller felle?

 • Jørgen Svalund, Fafo: Midlertidig ansattes bevegelser i arbeidsmarkedet i Norge og Sverige – integrering eller marginalisering? Last ned lysark

 • Roy A. Nielsen, Fafo: Midlertidig arbeid – en vei inn i stabilt, godt betalt arbeid? Last ned lysark

 • Beate Sletvold Øistad, Fafo: Virkninger av endringene i regelverket for midlertidige ansettelser i Norge 2015: En feilslått reform? Last ned lysark

13.40: Kaffepause

14.00-15.00 Utfordringer fremover

 • Paneldebatt: Robotisering og digitalisering – adjø til faste ansettelser og den nordiske modellen? Hvilke drivkrefter og konsekvenser kan forventes framover? Hvilke behov for ny sammenlignende kunnskap, data/statistikk og metoder reiser dette for arbeidslivsforskningen og myndighetene i Norden?

 • I panelet: Jouko Nätti, Trine Pernille Larsen, Tomas Berglund, Kristine Nergaard, Beate Øistad Sletvold og Jørgen Svalund. Debattleder: Anne Mette Ødegård.

15.00 Slutt

Møteleder: Anne Mette Ødegård, Fafo

Prosjekter

Konferansen markerer avslutningen på et norsk-svensk samarbeidsprosjekt finansiert av VAM-programmet til Norges forskningsråd. Målet med prosjektet har vært å studere hvordan midlertidige ansettelser påvirker folks jobbkarrierer og muligheter til å finne stabilt arbeid. Prosjektet sammenligner Norge og Sverige, og Fafo har samarbeidet med Institutionen för Arbetsvetenskap och Sociologi, Göteborgs universitet. Les mer om prosjektet Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting?

Samtidig presenteres nye resultater fra et strategisk instituttprogram om endringer i tilknytningsformer i norsk arbeidsliv som Fafo utfører for Arbeids- og sosialdepartementet. Les mer om prosjektet Tilknytningsformer i arbeidslivet

Temaside

På Fafos temasider finner du oversikt over forskere, publikasjoner, prosjekter, nyheter og arrangementer. Se temasiden: Ansettelsesformer

VAM-programmet

forskningsraadetVAM er det største samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet i Norge. VAM står for velferd, arbeidsliv og migrasjon, og programmet dekker et stort tematisk felt, mange disipliner og samfunnssektorer. Programmet startet i 2009, og avsluttes nå i 2018. Blant temaene som løftes fram er aldring, konsekvenser av økt velstand og rikdom, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, verdiskaping og organisering i arbeidslivet, og oppslutning om, organisering og styring av velferdssamfunnet. Les mer om VAM på nettsidene til Norges forskningsråd